Sieć Adeste 🗺

Jesteśmy członkiem sieci Adeste – warszawskie instytucje kultury razem.
ADESTE to sieć osób, które na co dzień pracują w teatrach, muzeach, galeriach, bibliotekach, salach koncertowych, domach i centrach kultury.
Chociaż pozornie różnią nas dziedziny sztuki, zasięg działania i organizatorzy instytucji, łączy nas znacznie więcej: wspólna misja, podobne wyzwania i doświadczenia w tworzeniu głębokich i trwałych relacji między twórcami i odbiorcami kultury.

Zależy nam na zwiększeniu uczestnictwa w kulturze, bo wierzymy w siłę jej społecznego oddziaływania. Inicjujemy zmiany w swoich organizacjach, dążymy do dostosowania programów do możliwości i potrzeb mieszkanek i mieszkańców miasta.

Zadania, które sobie stawiamy, wymagają konsekwentnych, długofalowych działań realizowanych świadomie przez cały zespół. Tworzenie głębokich i trwałych relacji między twórcami i odbiorcami kultury wymaga zrozumienia misji organizacji tworzących kulturę, wiedzy o społeczności i dużych kompetencji komunikacyjnych.

Korzystamy wzajemnie ze swoich doświadczeń, uczymy się od siebie. Działamy razem, bo wspólnie możemy więcej.

https://adestewarszawa.pl/

— 
O NAS
Map