Przejdź do treści
logo logo

Cud Miód- Rój Pomysłów- konkurs na inicjatywę sąsiedzką

 

 

 

Masz pomysł na warsztaty, spotkanie sąsiedzkie, wspólne działanie, wydarzenie kulturalne?

Chciałbyś zrealizować  inicjatywę sąsiedzką, działania kulturalne i myślisz, że dobrze by było zrobić coś wspólnie z nami?
Zgłoś swój projekt – a my pomożemy Ci go zrealizować.

Konkurs Cud- Miód – rój pomysłów powstał by zachęcić mieszkańców do odkrywania swoich pasji.
Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, zatem razem zrealizujmy to wspólnie!
Będzie cud-miód!!

Regulamin konkursu CUD MIÓD-rój pomysłów.

CELE:
• odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatywy kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców w sposób nieformalny
• pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej
• integracja społeczności o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym
• budowanie koalicji i współpracy między mieszkańcami a Filią Bielańskiego Ośrodka Kultury.
• zagospodarowanie zasobów i przestrzeni publicznej w konsekwencji podejmowanych działań w ramach projektu

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ INICJATYWY?
• osoby indywidualne
• osoby niepełnoletnie pod opieką opiekuna prawnego
• grupy nieformalne
• organizacje pozarządowe

MIEJSCE REALIZACJI:
1. Projekt musi być realizowany na terenie dzielnicy Bielany, w obszarze Wólki Węglowej we współpracy z Miejscem Aktywności Lokalnej Studnia i Filią Bielańskiego Ośrodka Kultury.
2. Z racji na zaistniałą sytuację epidemiologiczną – dopuszczamy przyjęcie pomysłów na działania sąsiedzkie online. Realizacja projektu może się odbywać na portalach społecznościowych Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury lub MAL Studnia.

CO MOŻNA ZREALIZOWAĆ W RAMACH PROJEKTU?
1. W ramach projektu można zgłosić dowolny pomysł który będzie realizowany na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej na terenie osiedla Wólka Węglowa oraz online w mediach społecznościowych Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury lub MAL Studnia.
2. Mogą być to np. warsztaty twórcze i kompetencyjne, piknik sąsiedzki, wspólne tworzenie przestrzeni sąsiedzkiej i innej pomysły włączające i angażujące mieszkańców.

ILE INICJATYW MOŻNA ZGŁOSIĆ?
Wszyscy uprawnieni do udziału w projekcie mogą zgłosić jedną inicjatywę.

TERMIN REALIZACJI
Inicjatywy muszą być realizowane w okresie od 20 sierpnia do 30 listopada 2020

FINANSOWANIE/BUDŻET
1. Projekty będą finansowane ze środków Bielańskiego Ośrodka Kultury,
2. Przewidywany budżet całkowity projektu: 20 000 zł.
3. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw.
4. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy: 5 000 zł.
5. Rozliczenia księgowe wspartych dofinansowaniem inicjatyw będą realizowane przez księgowość BOK.
6. W ramach projektu nie przewiduje się finansowania wynagrodzeń dla autorów projektu z tytułu napisania projektu.

GDZIE SKŁADAĆ PROJEKTY INICJATYW?
1. Projekty inicjatyw można składać mailowo na adres: info@bok-filia.eu , w tytule maila proszę wpisać: Zgłoszenie – Cud-Miód – rój pomysłów.
2. Rozpatrywane będą projekty inicjatyw złożone na oryginalnym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM (do pobrania ze strony internetowej )

TERMIN ZGŁASZANIA INICJATYW
Pomysły na inicjatywy należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2020 do godz. 15.00 drogą mailową na adres: info@bok-filia.eu.

ZASADY WYBORU INICJATYW

ETAP I
1. Wybór inicjatyw do realizacji i dofinansowania ma charakter partycypacyjny i etapowy.
– ocena formalna (zgodność inicjatywy z założeniami BOK oraz Regulaminu), której dokonają przedstawiciel Filii BOK.
2. Lista przyjętych do oceny merytorycznej inicjatyw zostanie ogłoszona do 25 maja 2020.
2. Dopuszcza się poprawienie błędów formalnych wskazanych przez BOK do dnia 24 maja 2020.

ETAP II.
1. Inicjatywy, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną zostaną ocenione pod
względem merytorycznym przez Kapitułę Lokalną, w skład której wejdą:
– 2 reprezentantów mieszkańców
– 3 pracowników Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury
2. Kapituła Lokalna wybierze od 3 do 7 inicjatyw do realizacji i sfinansowania.
3. Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:
– zgodność z założeniami konkursu,
– innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu,
– realna możliwość wykonania planowanych działań,
– możliwość kontynuacji projektu,
– stopień zaangażowania mieszkańców osiedla Wólka Węglowa w realizację projektu,
– adekwatny do zaplanowanych działań budżet (racjonalne i efektywne koszty),
4. BOK dopuszcza negocjacje związane z kwotą dofinansowania wybranych inicjatyw oraz łączenia podobnych inicjatyw w jeden projekt.
5. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
6. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi najpóźniej do dnia 10 czerwca 2020 (indywidualne informacje dla wnioskodawców, strona internetowa Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, fanpage na FB ).
7. Grantobiorcy zobligowani są do wspólnego opracowania formy realizacji inicjatywy z BOK

Szczegółowych informacji udzielają oraz konsultacje prowadzą pracownicy Filli BOK online w godz. 9.00-17.00
mail:
info@bok-filia.eu

k.sulejewska@bok-filia.eu
k.sawko@bok-filia.eu
kierownik@bok-filia.eu
Tel. 516-043-820

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

1. Wniosek do wypełnienia: wersja w doc, wersja w pdf 

2. Regulamin: wersja w pdf 

Newsletter

[FM_form id="1"]