Przejdź do treści
logo logo

Poznaj drzewo

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z gatunkami drzew występującymi w naszej okolicy. W trakcie zajęć dzieci będą poznawać budowę drzew i funkcję ich poszczególnych organów, będą  obserwować zmienność drzew w trakcie różnych pór roku, dowiedzą  się jakie są funkcje drzew i jak ważne są w życiu człowieka. W trakcie zajęć dzieci będą zbierać próbki i materiały oraz wykonywać pomiary i badania.

Partner projektu: Fundacja Drzewacz

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10-ego każdego miesiąca.
W tytule wpłaty prosimy napisać:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona, nazwa zajęć i dopisek “Filia”

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Newsletter

[FM_form id="1"]