Przejdź do treści
logo logo

Klub Seniora Uśmiech

Klub Seniora Uśmiech działa w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury od 15 lat. Przewodnicząca Klubu  – Jadwiga Królak.

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.

W ramach działalności klubu organizowane są: koncerty,  wieczory taneczne, bale karnawałowe, spotkania edukacyjne.

Newsletter

[FM_form id="1"]