Przejdź do treści
logo logo

Prześwietlenie – wystawa prac Roberta Żbikowskiego od 2 września

Głównym bohaterem wystawy jest proces tworzenia, budowania obrazu i przekazywania informacji zakodowanym językiem plastyki. „Prześwietlenie” to próba opisu procesu jaki zachodzi pomiędzy etapami twórczymi począwszy od inspiracji aż do przemiany w obraz. Widz sam będzie mógł zdecydować który etap i moment  procesu twórczego jest najbliższy jego estetyce, emocjom, wrażliwości. Proces tworzenia składa się z wielu etapów. Obraz zazwyczaj poprzedzony jest szkicem lub też zamysłem artysty i są to elementy nierozerwalnie związane ze sobą.  Można prezentować na wystawie gotowe prace lub też jak jest  przypadku pokazać proces twórczy, rozwijanie idei.

Robert Żbikowski

Występuje także pod pseudonimem artystycznym „Żbik”, urodził się w Warszawie. Mieszka i tworzy na Mazowszu. W 1994 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni malarstwa profesora Zbigniewa Gostomskiego oraz w pracowni tkaniny klasycznej profesora Marka Dzienkiewicza. Jego praca dyplomowa poruszała temat budowy obrazu skupiając się na problemie rozmieszczenia ciężarów na płaszczyźnie oraz ich odbiorze i rozumieniu przez widza. Był to najlepszy dyplom w 1994 roku, za który otrzymał nagrodę w postaci wystawy w Domu Artysty Plastyka na ul. Mazowieckiej w Warszawie. W latach 1993-1994 roku był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki.

– Zawsze byłem związany ze sztuką – mówi o sobie. Większość jego prac powstaje na Mazowszu i obejmuje głównie dwa nurty nazwane przez artystę “Forma-droga” oraz “Sąsiedztwa”. W ramach pierwszego z nich, zapoczątkowanego jeszcze w trakcie studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, powstał cykl prac inspirowanych mazowieckim krajobrazem. Charakteryzują się one dominacją prostych form oraz kolorów ziemi, wśród których przeważają ochry, umbry i ugry. W początkowym okresie twórczości w pracach przewijały się też motywy ludowe oraz zaczerpnięte z ludowych wierzeń. Później częste wyjazdy zagraniczne zaowocowały pojawianiem się także symboli związanych z innymi kulturami, jednakże bardzo szybko Żbik powrócił do swojskich, mazowieckich klimatów. W tym czasie powstały też obrazy olejne malowane techniką woskową, których głównym tematem są ryby przedstawiane symbolicznie. Obrazy te charakteryzują się ciemną kolorystyką, głównie czerwienią skontrastowaną ze szmaragdową zielenią. Zwieńczeniem tego cyklu  była wystawa w 2005 r. w Delft, gdzie w salach o łącznej powierzchni ponad 1500 m2 zostały pokazane wszystkie te prace. Równolegle z cyklem “Forma-droga” realizowany był cykl prac nazwany “Sąsiedztwa”, w których głównym motywem jest symbolicznie przedstawiona postać mędrca-wędrowca z laską pielgrzymią lub tobołkiem. Ta sama postać przewija się także w pracach noszących zbiorczą nazwę “Rozmowy z psem”. Prace z tego okresu wyróżniają się dynamiczną, jednym ruchem pędzla malowaną postacią skontrastowaną z bielami i szarościami tła. Często są to dyptyki gdzie jeden obraz stanowi dopełnienie drugiego.

Dyptyki zapoczątkowały nową serię obrazów inspirowanych złotym podziałem, kolejne prace są już podporządkowane wizualnemu językowi stworzonemu przez artystę. Język ten wyznacza zarówno kompozycje prac, jak też ich wielkość oraz rozmieszczenie w sali galerii. Obecnie trend ten utrzymuje się w sztuce Żbika i jest rozwijany w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Sztuk Pięknych w Kielcach. Ważne stało się dla artysty przejście od inspiracji podpatrzonych w naturze do abstrakcyjnych obrazów-obiektów operujących często geometrycznymi formami. Jedną z jego ważniejszych wystaw w 2015 roku była prezentacja prac w galerii „Trakt” w Sochaczewie. To właśnie tam powstał główny trzon-kręgosłup filozofii Żbika opartej na pitagorejskim poczuciu harmonii. Tam też narodził się szkic planowanych w przyszłości wystaw usystematyzowanych regułą złotego podziału.

Od 1995 roku organizuje plenery artystyczne. Stare gospodarstwo rolne przekształcił w miejsce spotkań artystów i miłośników sztuki. Te krótkie mityngi owocują wystawami oraz integrują środowisko artystyczne. Rozwój tych wydarzeń można śledzić na stronie www.zbik.info.  Żbik jest także współtwórcą wielu galerii sztuki, kuratorem wystaw, założycielem platformy internetowej imagesroom.com promującej sztukę oraz artystów.

Wybrane prace Roberta Żbikowskiego, które między innymi można oglądać na wystawie:

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia ​​​​​​​18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) od Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Wyrażenie zgody sprawi, że będziemy mogli przesyłać informacje o działalności i wydarzeniach organizowanych przez Bielański Ośrodka Kultury. Więcej informacji - Polityka Prywatności.