Przejdź do treści
logo logo

Regulamin wypożyczania gier planszowych w Bielańskim Ośrodku Kultury Filia Estrady 112

§1. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej ze zbiorów Bielańskiego Ośrodka Kultury.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczeń mogą dokonywać wszyscy goście Filii Bielańskiego  Ośrodka Kultury, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

2.  Gry można wypożyczać na okres dwóch tygodni.     

3. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie dwie gry.

4. Przy wypożyczeniu i zwrocie gry wypożyczający  zobowiązany jest do podpisania Karty Gry, poświadczając tym samym wypożyczenie i zwrot kompletnej gry.

5. Zwrot wypożyczonej Gry powinien nastąpić do rąk pracownika Bielańskiego Ośrodka Kultury.

§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH

1. Wypożyczający zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną grę, tzn. wypożyczone gry należy zwrócić w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.

2. Każda gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Wypożyczający powinien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia powinny być zgłoszone przed wypożyczeniem.

3. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.

4. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Bielańskiego Ośrodka Kultury, do:

a) odkupienia identycznej pozycji,

b) uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest z Kierownikiem.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Kierownikowi Bielańskiego Ośrodka Kultury.

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia ​​​​​​​18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) od Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Wyrażenie zgody sprawi, że będziemy mogli przesyłać informacje o działalności i wydarzeniach organizowanych przez Bielański Ośrodka Kultury. Więcej informacji - Polityka Prywatności.