Przejdź do treści
logo logo

Regulamin wypożyczania książek z Biblioteki Przyrodniczej w Bielańskim Ośrodku Kultury Filia Estrady 112

§1. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania książek, zwanych dalej ze zbiorów Bielańskiego Ośrodka Kultury.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczać książki mogą dokonywać wszyscy goście Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

2.  Książki można wypożyczać na okres dwóch tygodni.     

3. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie dwie książki.

4. Przy wypożyczeniu i zwrocie książki Czytelnik  zobowiązany jest do podpisania Karty Książki, poświadczając tym samym wypożyczenie i zwrot kompletnej książki.

5. Zwrot wypożyczonej książki powinien nastąpić do rąk pracownika Bielańskiego Ośrodka Kultury.

§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH

1. Wypożyczający zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną książkę, tzn. wypożyczone książki należy zwrócić w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.

2. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia książki powinny być zgłoszone przed wypożyczeniem.

3. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem książki, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.

4. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania książki, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Bielańskiego Ośrodka Kultury, do:

a) odkupienia identycznej pozycji,

b) uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest z Kierownikiem.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Kierownikowi Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury.

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia ​​​​​​​18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) od Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Wyrażenie zgody sprawi, że będziemy mogli przesyłać informacje o działalności i wydarzeniach organizowanych przez Bielański Ośrodka Kultury. Więcej informacji - Polityka Prywatności.