Przejdź do treści
logo logo

Poszukiwany, poszukiwana – konkurs na prowadzenie zajęć i warsztatów w sezonie 2021/2022

 

Zmieniaj świat!

Pracuj z nami!

Dołącz do naszej ekipy!

Zróbmy coś dla innych!

Ogłaszamy konkurs na prowadzenie zajęć, warsztatów, cykli, spotkań sąsiedzkich w Bielański Ośrodek Kultury – Filia Estrady 112 i w Studnia. Szukamy również osób które mają pomysły na działania w sieci!

 

Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury

ogłasza konkurs ofert na prowadzenie zajęć, warsztatów twórczych

 i kompetencyjnych oraz działań sąsiedzkich w sezonie 2021/2022

w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury  oraz w Miejscu Aktywności Lokalnej Studnia i Estrady 112 a w Warszawie.

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. CEL KONKURSU:
 • Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert na prowadzenie zajęć oraz warsztatów twórczych i kompetencyjnych oraz działań sąsiedzkich w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury i w Miejscu Aktywności Lokalnej w sezonie 2021/2022
 • Działania mogą być zarówno jednorazowe, jaki i cykliczne jednak na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy (wrzesień 2021-czerwiec 2022).
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą), mające udokumentowane wykształcenie lub doświadczenie związane
  z działaniem w zakresie inicjatyw kulturalnych i społecznych.
 • Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną na

adres: info@bok-filia.eu kompletu dokumentów:

 • Wypełnionego formularza oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
 • CV instruktora/-ów
 • Oświadczenie RODO stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
 • Oferty przyjmujemy do dnia 10 maja 2021 roku do północy
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska lub nazwy firmy/organizacji pozarządowej oraz informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczania ich w drukowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechnianych w mediach i Internecie.

III. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:

 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka ofert.
 • Każdy uczestnik konkursu powinien przedstawić kompletny plan realizacji zadania, wypełniając wszystkie pola Oferty do Konkursu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 • Dokonując wyboru oferty, komisja konkursowa będzie brać pod uwagę w szczególności:
  • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć i kwalifikacje realizatorów,
  • wartość merytoryczną proponowanych zajęć i warsztatów,
  • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zajęć,
  • ocenę przewidywanych efektów realizowanego zadania,
  • rekomendacje i listy polecające z innych instytucji lub partnerów
 • Poszukujemy instruktorów do prowadzenia warsztatów i zajęć:

Kultura wobec kryzysu klimatycznego: ekologicznych, świadomego korzystania z zasobów planety,
o tematyce praw zwierząt,  recyklingowych, ekopolityki społecznej, zrównoważonego rozwoju,
o trudnościach psychologicznych związanych z zagrożeniami cywilizacyjnymi; lękiem i stresem klimatycznym, idea postwzrostu, ekologii i ekonomii feministycznej i inne.

Eko-kulturowych ogrodniczych, świadomego życia: warsztaty pszczelarskie, projektowanie ogrodów, permakultura, zero waste, mindfulness, muzyka wibracyjna, warsztaty kulinarne oparte na świadomym odżywianiu, botaniczne, zielarskie, kooperatyzm, spółdzielczość, slow life, fairtrade i inne.

Warsztatów sąsiedzkich, cykli, kursów weekendowych: tapicerskich, stolarskich, naprawy rowerów, rzemiosła leśnego i prymitywnego, less waste, off grid, kuchni wegańskiej i wegetariańskiej, ikonopisania, oddechowych, relaksacyjnych, klub szachowy, podnoszących kompetencje uczestników dotyczących ponownego wykorzystywania sprzętów (naprawcze, remontowe, samochodowe), oszczędzania dóbr materialnych, dbałości o własne ciało i ducha i inne.

Ruchowych: joga, praca z ciałem, gimnastyka słowiańska, tai chi, chi gong, capoeira, zajęcia wykorzystujące potencjał ogrodu i Kampinoskiego Parku Narodowego, niekonwencjonalne metody pracy z ciałem i inne.

Sztuki wizualne: warsztaty filmowe, warsztaty fotograficzne, home design, projektowanie gier i inne.

Rękodzielniczych: tkactwo ręczne, ceramika, sitodruk, mikromodelarstwo, nauka kroju i szycia,  i inne.

Muzycznych: chór męski, warsztaty bębniarskie, zajęcia umuzykalniające dla naj najów, praca z głosem, nauka gry na instrumentach i inne.

Kultury świata: warsztaty kulturoznawcze, etnograficzne, zajęcia kulinarne połączone z wiedzą o kulturze innych krajów i inne.

5) Dopuszczamy możliwość prowadzenia zajęć online we współpracy z Filią Bielańskiego Ośrodka Kultury.

6) Pod uwagę przy ocenie ofert brane będą pod uwagę w szczególności:

 • Projekty edukacyjne skoncentrowane na jednej dziedzinie sztuki, zbudowane z różnorodnych działań artystycznych rozwijające kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności.
 • Projekty edukacyjno-animacyjne tworzone we współpracy ze społecznościami, odwołujące się
  do lokalnej symboliki i specyfiki.
 • Edukacyjne projekty międzypokoleniowe oparte na współdziałaniu przedstawicieli różnych grup wiekowych.

 

IV.UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT:

 • Uczestnicy wypełniają formularz ofertowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 • Pracując nad projektem oferty Wnioskodawcy powinni zwracać szczególną uwagę na:
  • rzetelne i realne oszacowanie kosztów brutto,
  • sposób promocji zadania, który umożliwi dotarcie do osób zainteresowanych uczestniczeniem
   w jego realizacji,
  • elastyczność czasowej i merytorycznej sposobu wykonania projektu, która w przypadku wystąpienia problemów z realizacją pozwoli na jego zmianę (w trakcie trwania) bez uszczerbku dla uczestników,
  • dostosowanie projektu do realnych warunków lokalowo – sprzętowych, Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury uwzględniając posiadany przez nas sprzęt (piec do wypalania ceramiki, projektor i ekran, maty do ćwiczeń, sztalugi, leżaki, system wystawienniczy) oraz dostęp
   do ogrodu.

 

V.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Dyrektora Bielańskiego Ośrodka Kultury
  w składzie trzyosobowym na niejawnym posiedzeniu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.06.2021
 • Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami, z którymi przeprowadzimy dalsze rozmowy. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie konkursem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert.
 • Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert.

 

VI. REALIZACJA OFERTY:

 • Po pozytywnej ocenie Komisji i zakwalifikowaniu się ofert przyjętych do realizacji z Kandydatem zostanie podpisana stosowna umowa na podstawie, której Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie.
 • Bielański Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na projekt
  (w trakcie jego trwania), wstrzymanie lub całkowite zaprzestanie realizacji zadania z przyczyn obiektywnych.
 • Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy Filią Bielańskiego Ośrodka Kultury a Wnioskodawcami, których oferty zostaną przyjęte do realizacji.
 • Zajęcia odbywać się będą w salach zajęć przydzielonych przez Filię Bielańskiego Ośrodka Kultury.
 • W trakcie realizacji oferty Wnioskodawca zobowiązuje się do działań wspierających działania zespołu Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury w zakresie promocji, informacji i działań profrekwencyjnych.
 • Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury odpowiada za przygotowanie sal do zajęć zgodnie z ich profilem.
 • Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury i Wnioskodawca będą współpracowali ze sobą w kwestii wyposażenia sal
  i potrzeb materiałowych uczestników i prowadzącego.

VII. INFORMACJE KOŃCOWE:

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z przyczyn niezależnych.
 • Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie.

Regulamin Poszukiwany Poszukiwana 2021

FORMULARZ OFERTOWY 2021

zał. 2 Oświadczenie RODO

 

WYNIKI 

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem.

Komisja konkursowa wytypowała do dalszych rozmów z realizatorami 13 projektów.

Do końca jutrzejszego dni skontaktujemy się z osobami, których oferty będą brały udział w dalszej rekrutacji.

Za pozostałe oferty bardzo dziękujemy!

Zespół Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury

protokół

 

 

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia ​​​​​​​18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) od Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Wyrażenie zgody sprawi, że będziemy mogli przesyłać informacje o działalności i wydarzeniach organizowanych przez Bielański Ośrodka Kultury. Więcej informacji - Polityka Prywatności.